Update

Message From Chairman

Message From Chairman

म भगवती उपे्रती,२०५० सालदेखी अर्थात सानै किश्वरी उमेर...

  • Group Photo 1
  • Group Photo 2
  • Group Photo 3

About Nari

About Nari

पृष्टभुमीः

२०५२ सालदेखी आर्थिक विकास,शसक्तिकरण लगायत विभिन्न प्रकारका समुह र समिती निर्माण गरी सशक्तिकरण समिती मार्फत कृर्षी,पशुपालन,तरकारी खेती,सिंचाई,खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्दै  २०५६ मा यस केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । उक्त समयदेखी महिला र बालबालिको  सवालमा लैंगिक हिंसा विरुद्धमा कार्य गर्दै आई रहेको छ भने आर्थिक विकास समिती लाई नारी विकास महिला

Vision, Mission,Goal and Objectives

संस्थाको मुल्य मान्यताहरु 

सेवाको भावना

जोखिममा परेका र पछाडी पारिएका वर्गको आत्मसम्मानलाई बढावा दिदै वहॉहरुको सेवामा प्रतिवद्ध रहनेछौं । 

सुशासन

व्यक्तिगत फाईदालाई गौण मान्दै, नीति नियमलाई अक्षरस पालन गर्दै पारदर्शि र उतरदायि संस्थाकोरुपमा सामाजिक सेवामा परिचित हुने । 

न्यायोचित

कुनै पनि काखा पाखा नगरि हकवालालाई

Nari Organization

Main Office:
Nilkantha 3,Dhadingbensi Bichbajar BP tol
Office: Nilkantha-3, Dhading

Phone No.: 010520401,9841546893

E-mail:[email protected]

Registration Details

जि.का.द.नं. ३५३÷०५६  स.क.प. आ. नं.१०६८९÷०५७÷०५८  पा.नं. ३०१७६१४५१   गै.स.स.महासंघ आ.नं १५÷०५९
 संस्थाको पुरा नाम ः नारी जागरण केन्द  NKK Dhading
                                      धादिङ्

संस्थाको पुरा नाम ः नारी जागरण केन्द  NKK Dhading
                                      धादिङ्

संस्थाको परिचय 
स्थापना मिती ः २०५६  फागुण  २३