Update

Message From Chairman

Message From Chairman

म भगवती उपे्रती,२०५० सालदेखी अर्थात सानै किश्वरी उमेर...

  • Group Photo 1
  • Group Photo 2
  • Group Photo 3

About Nari

About Nari

पृष्टभुमीः

२०५२ सालदेखी आर्थिक विकास,शसक्तिकरण लगायत विभिन्न प्रकारका समुह र समिती निर्माण गरी सशक्तिकरण समिती मार्फत कृर्षी,पशुपालन,तरकारी खेती,सिंचाई,खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा काम गर्दै  २०५६ मा यस केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । उक्त समयदेखी महिला र बालबालिको  सवालमा लैंगिक हिंसा विरुद्धमा कार्य गर्दै आई रहेको छ भने आर्थिक विकास समिती लाई नारी विकास महिला

Vision, Mission,Goal and Objectives

संस्थाको मुल्य मान्यताहरु 

सेवाको भावना

जोखिममा परेका र पछाडी पारिएका वर्गको आत्मसम्मानलाई बढावा दिदै वहॉहरुको सेवामा प्रतिवद्ध रहनेछौं । 

सुशासन

व्यक्तिगत फाईदालाई गौण मान्दै, नीति नियमलाई अक्षरस पालन गर्दै पारदर्शि र उतरदायि संस्थाकोरुपमा सामाजिक सेवामा परिचित हुने । 

न्यायोचित

कुनै पनि काखा पाखा नगरि हकवालालाई

Nari Organization

Main Office:
Nilkantha 3,Dhadingbensi Bichbajar BP tol
Office: Nilkantha-3, Dhading

Phone No.: 010520401,9841546893

E-mail:[email protected]

Registration Details

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.